Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

 

Portál

Informace o zpracování osobních údajů

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

   Pro podrobnější informace   

o zpracování osobních údajů

klikněte zde:

Priloha Informace o zpracovani os.udaju - Horni Ujezd

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Olomoucký kraj

olomoucky kraj

OLOMOUCKÝ KRAJ
FINANČNĚ PŘISPĚL
V ROCE 2017

  • Zajištění akceschopnosti jednotky SDH Horní Újezd v sytému JPO III
  • "Záhorská 100" - soutěž v požárním sportu dospělých i mládeže
  • POV - obnova vnitřních prostor KD
  • POV - územní plán Horní Újezd

Navigace

Obsah

Uskutečněné dotace

Hasičské auto

Z dotačního titulu Olomouckého kraje a za přispění obce Horní Újezd byl Sboru dobrovolných hasičů Horní Újezd  pořízen nový dopravní automobil Ford Tranzit T 350. Stávající vozidlo Avia. Již po technické stránce nevyhovovalo. Nové devítimístné vozidlo má nosnost tři a půl tuny. Zadní část vozidla je vybavena pro požární zásah. Automobil byl pořízen za 334.800,-Kč. Další výdaje 105.775,- byly ve výši za polep vozidla, přestříkání dle norem na červenou barvu, tažné zařízení, zimní pneumatiky, pojištění, či dovoz  z Německa…

Nové hasičské auto

Dotace z Olomouckého kraje činila 140.000,-Kč.

Logo Olomouckého kraje

 

V Horním Újezdě se v letošním roce zrealizovaly tři projekty z různých dotačních titulů.
 

Rozšíření muzejní expozice "Jak se žilo v Ójezdě" Horní Ůjezd


Rozšířená expozice je zřízena v podkroví budovy staré školy v Horním Ůjezdě. Tento prostor byl v současnosti zcela nevyužitý a ve špatném technickém stavu. Nová část expozice navazuje na již fungující naši stálou expozici s názvem „Jak se žilo v Ójezdě“. Je však zcela odlišena tematicky i způsobem prezentace. V nově zrekonstruovaném podkroví jsme se tentokrát zaměřili na historii obce a na naše rodáky. Expozice bude časem doplněna o dataprojektor a plátno, bude zde možno presentovat např. úspěšné projekty, současné i minulé dění v obci. Umožní tak ukázat veřejnosti více zajímavých exponátů a artefaktů. Zajímavostí je také překrásný výhled při pěkném počasí z jižní strany  na Kelečský Javorník a malebný Hostýn, na opačnou severní stranu  je výhled na vesničky pod Maleníkem tzv. Záhoří.

 Na tento záměr se nám podařilo sehnat finanční prostředky „z projektů spolupráce“ přes MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko kde se realizuje projekt „za poznáním a odkazem předků II“. Projekty spolupráce patří mezi specielní dotační titul určené pro spolupráci více MAS v ČR nebo i v zahraničí. MAS Hranicko na budování dlouhodobě spolupracuje s MAS Mohelnicko. Díky tomu vzniknou dvě minimuzea na Hranicku. U nás v Horním Újezdě došlo k rozšíření stálé expozice a ve Skaličce k vybudování muzea „Námořníka Toma“. Další dvě muzea se realizují na Mohelnicku, a to v obci Kopina – venkovské minimuzeum zaměřené na školství - a v Úsově, kde mají mimo jiné krásný zámek nese nová expozice názvev „život v podzámčí“. Na jaře roku 2014 se vybudují další čtyři expozice Potštát, Všechovice, Mohelnice a Studená Loučka.

Nové prostory byly zpřístupněny a představeny hornoújezdským v neděli 24.11.2013

Otevření expozice 1

Otevření expozice 2

Otevření expozice 3

Otevření expozice

Otevření expozice 5

Nová autobusová čekárna

Koncem října byl ukončen další projekt realizovaný přes dotační titul LEADRER a to „novostavba autobusové zastávky a revitalizace zeleně v obci Horní Újezd“ jednalo se o návesní prostor při vjezdu od Býškovic, kde byla zrevitalizována zeleň. Obnoveny trávníky a nasazeny nové stromky – okrasné jabloně. Původní dvacettři  let starou dřevěnou autobusovou čekárnu nahradila nová zděná ve stejném stylu jako byla obnovena v  roce  2011 zastávka u školy. Má stejné prvky, sluneční kolektor, hodiny i nápis Horní Újezd. Navazuje tak na navě opravenou komunikaci pod kostelem.

Nová dolní čekárna 1

Nová dolní čekárna 1

Nová dolní čekárna 1

 

 
 
Logo
 
Neinvestiční příspěvek pro SDH Horní Újezd z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2012:

 Logo Olomouckého kraje

Také v letošním roce obdržela obec Horní Újezd neinvestiční příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje na zajištění akceshcopnosti jednotky Sboru Dobrovolných Hasičů Horní Újezd. V letošním roce byla jednotka dovybavena zejména ochrannými prostředky, které jsou zapotřebí při zasáhu. Jednalo se o pořízení  dvou kusů zásahového oděvu, tři kusy držáků svítelen včetně svítilny, dva páry zásahových rukavic, tři kusy kukel pod přilbu, 1 pár zásahových bot a 2 ks hadice C se spojkami. Výše neinvestičního příspěvku z O. kraje činila 18 500,- Kč, přičemž spoluúčast obce činila 24 945,- Kč.

 

Ochranné pomůcky k zásahu 2012

Ochranné pomůcky k zásahu 2012 - 2

Ochranné pomůcky k zásahu 2012 - 3

Ochranné pomůcky k zásahu 2012 - 4

 

Starší uskutečněné dotační akce:

1. Bilogické rybníky v lokalitě za Bařinou.
2. Kanalizace - odkanalizování lokality "Loučka"
3. Novostavby technická budovy ve sportovním areálu.
4. Rekonstrukce chodníků na vrchním konci.
 
Nově uskutečněné dotační akce:
 
Kříž u výjezdu z obce směr Všechovice je v novém kabátě.
Za pomoci dotací jsme zrestaurovali kříž u výjezdu z obce, který je z roku 1916 a je v majetku obce Horní Újezd. Původně jej nechala postavit rodina Chlápkova. Obnova spočívala v celkovém rozebrání památky, přičemž železné čepy byly vyměněny za nerezové. Povrch byl vyčištěn od mechů, zvětralé chybějící části byly vytmeleny a doplněny minerální hmotou. Celý povrch byl poté ošetřen proti povětrnostním vlivům. Dále byl zhotoven nový základ a obnoven chodník, kde byla položena nová dlažba a zpevněn propustek pod chodníkem.
Celkové náklady na obnovu kříže a okolí činily 154.807,- Kč z toho restaurování kříže 95.800,- Kč základ pro kříž a chodník 59.007,- Kč.
Financování akce:
50.000,- Kč dotace Olomoucký kraj -  dotační program Obnova staveb drobné architektury místního významu
84.770,- Kč - MMR ČR - POV 2011 - dotační titul č.4 - podpora drobných sakrálních staveb v obci
20.037,- Kč - vlastní prostředky obce Horní Újezd
 
logo MMRznak obce HÚlogo OLK
                                              
 
 
 
 
Dalšími uskutečněnými dotacemi jsou:
 
Bruslařská a skateboardová dráha v akci pod názvem "Pojďme si hrát, bruslit a skateovat"
 
Foto dráhy:
 
Obnova veřejného osvětlení a rozhlasu v obci Horní Újezd

Obnova veřejného osvětlení a rozhlasu v obci Horní Újezd v roce 2011 byla provedena za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje.

logo

Foto zrekonstruovaného Veřejného osvětlení a Veřejného rozhlasu:

Veřejné osvětlení 1

Veřejné osvětlení 2

Veřejné osvětlení 3

Veřejné osvětlení 4

Veřejný rozhlas 1

Veřejný rozhlas 2

Veřejný rozhlas 3

Veřejný rozhlas 4

 
Dětské hřiště u kabin TJ Sokol HÚ "Na Drahách"
 
Původní stav a výstavba hřiště:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Momentální stav :
 
 
 
Rekonstrukce cesty na Druhé straně:
 
 
 
 
 
 
 
Zázemí v Háji s třídičkou a drtičkou:
 
 
 
 
 
 
Foto rekonstrukce cesty v poslední fázi dokončovacích prací:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozšíření stálé expozice "Jak se žilo v Ójezdě"
Dotační akcev budově školy, která spočívala v provedení stavebních úprav půdy včetně vikýřů na obě strany z nichž je nádherný výhled do krajiny (Na Kelečský Javorník a Hostýnské vrchy a na druhou stranu na Oderské vrchy atd.). Výstavka bude zaměřena na slavné rodáky z obce na legionáře. Koncem července 2013 byly stavební úpravy již dokončeny a zkolaudovány. V srpnu 2013 se nyní pracuje na samotné výstavce - úpravě prostor. Viz foto dokončené místnosti:
 
 
 
 
 
 
Schválené dotační akce, které se budou realizovat:

1. Přestavba spodní čekárny na dolním konci a obnova parku včetně zeleně

Neschválené dotace v tomto roce:

1. Rekonstrukce budovy Hasičské zbrojnice - úpravy střechy, výměna oken, topení atd.

Plánované akce na dotace, které byly momentálně ZO odsouhlaseny ke zpracování projektových dokumentací:

1. Stavební úpravy budovy Mateřské školky, spočívající v zateplení fasády, výměně oken a případně ve výměně otopného systému včetně topného zdroje. Rozhodnuto bude po zaměření budovy a vyhotovení tepleného auditu, který byl ke zpracování zadán specializované irmě ASA expert Ostrava.

2. Stavební úpravy obecní nemovitosti č.p. 15 vedle budovy hasičské zbrojnice, spočívající v provedení malometrážních bytů a skladovacích prostor pro obce na základě rozhodnutí ZO ana základě podpůrné ankety mezi občany obce.