Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Portál

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

    Pro podrobnější informace   

o zpracování osobních údajů

klikněte zde.

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Olomoucký kraj

olomoucky kraj

OLOMOUCKÝ KRAJ
FINANČNĚ PŘISPĚL
V ROCE 2019 NA AKCE

  • "Pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného vybavení" v rámci dotačního programu Program na podporu JSDH 2019
  • "Oprava tří poruch vodvodního přivaděče - Horní Újezd" v rámci dotačního programu Dotace obcím na území OK na řešení mimořádných událostí v oblasti VH infrastruktury

Navigace

Obsah

Územní plán obce

Nový Územní plán obce:

Postup pořízení územního plánu

Pořízení územního plánu Horní Újezd schválilo Zastupitelstvo obce Horní Újezd dne 22.07.2015 a současně určilo paní Alenu Veličkovou jako zastupitelku, spolupracující s pořizovatelem na pořízení územního plánu Horní Újezd. Usnesením zastupitelstva obce bylo rozhodnuto o pořizování územního plánu úřadem územního plánování Městského úřadu Hranice.

Výběrovým řízení byla jako projektant územního plánu Horní Újezd vybrána firma Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. - Ing. arch. Helena Salvetová, autorizovaný architekt.

Zadání  bylo projednáno v souladu se stavebním zákonem a Zastupitelstvo obce Horní Újezd zadání schválilo na  svém zasedání dne 08.12.2016.                 

Práce na návrhu územního plánu byly zahájeny po dokončení komplexních pozemkových úprav v roce 2017.

Projednání návrhu územního plánu bylo zahájeno v 06/2018 společným jednáním.

V současné době je pořízení nového územního plánu ve fázi vyhodnocení společného jednání. Jsou vyhodnocována stanoviska dotčených orgánů a připomínky podané v průběhu společného jednání.

Dokumentace společného jednání je stále zveřejněna na:

https://www.mesto-hranice.cz/clanky/navrh-uzemniho-planu-horni-ujezd

Na základě tohoto vyhodnocení bude návrh územního plánu upraven pro veřejné projednání.

Veřejné projednání proběhne na obci a o termínu veřejného projednání bude pořizovatel informovat formou veřejné vyhlášky.

 

Stávající územní plán obce:

Stávající územní plán obce i dalších obcí Olomouckého kraje a další podklady je možné shlédnout na novém portálu:

http://uap.kr-olomoucky.cz/mapa/?obec=569542&conversationContext=2#obec=569542&conversationContext=2&zoom=4&lat=49.44778&lon=17.73383&layers=000BxFxxxFFFxFFxFxFxFFFFFxFFxFFFxFFFTTTT

Obec Horní Újezd má platný a schválený územní plán. Do r. 2015 musel dle současně platného stavebního zákona č. 183/2006 Sb. pořídit každá obec zpracování nového územního plánu. Poté byla tato lhůta prodloužena do roku 2020. Naše obec nemohla projednávat nový územní plán, dokud nebudou dokončeny pozemkové úpravy.