Navigace

Obsah

Úřad obce

Vážení spoluobčané,

www stránky obecních úřadu musí splňovat řadu zákonů jako např. zák.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace.

Současně máme za povinnost provozovat tzv. elektronickou úřední desku e-podatelnu, která pomáhá snadněji občanům komunikovat s úřadem.

WWW stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás občany a proto se vynasnažíme v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuální dění v obci nad rámec zákonem stanovených podmínek.

Pevně věřím tomu, že se naše stránky stanou pro drtivou většinu občanů místem, kde může každý získat potřebné informace pro snadnější komunikaci s úřadem a život v obci.

Alena Veličková
Starostka obce

Aktuálně

09.12.2019

Prodej vánočních stromků v Loukově

Prodej vánočních stromků v Loukově

Detail Aktuality

21.11.2019

Posilovací vrt – pitná voda

Posilovací vrt – pitná voda Posledního října nám byla předána stavba nového posilovacího vrtu „ vrtaná studna HU-1“, který realizovala firma Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o. Chrudim. O této stavbě jste byli informováni již v minulém roce, kdy byl proveden pouze průzkumný vrt, čerpací zkoušky a následně vyhodnocení vzorků. V průběhu tohoto roku se vyhotovila projektová dokumentace a poté náročný legislativní postup a jednání s dotčenými orgány a vodoprávním úřadem – stavební povolení. V podzimních měsících bylo tedy provedeno vystrojení vrtu, základová deska a osazení betonových skruží. Byl postaven objekt hygienického zabezpečení pro instalaci zařízení na zajištění hygienického zabezpečení pitné vody chlornanem, umístěna čerpadla a následně oplocení. Celkové náklady akce činily: 710.226 Kč. Dotace ze Státního fondu životního prostředí na tuto akci činily: 583.471 Kč. Hloubka vrtu: 49,4 m. Vydatnost: max 1,0 l/ s. Posilovací vrt je záložní zdroj vody, který však bude denně napojován a propojován se stávajícím zdrojem vody ze dvou pramenišť na Kelečském Javorníku. Původní zdroj vody, který k nám teče samospádem, bude tedy zachován.  

Detail Aktuality

21.11.2019

Pozvánky Českého svazu žen Opatovice

Český svaz žen v Opatovicích vás srdečně zve na akce: Adventní slavnost, která se koná dne 30.11.2019 v Opatovicích Zájezd na Valašský mikulášský jarmek do Valašských Klobouk, který se koná dne 7.12.2019 Bližší informace najdete v přiložených pozvánkách.

Detail Aktuality

20.11.2019

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ ÚJEZD

Zastupitelstvo obce Horní Újezd usnesením ze dne 19. 11. 2019 vydalo formou opatření obecné povahy č.j. ORM/14965/19-38, „Územní plán Horní Újezd“. Opatření obecné povahy, kterým byl územní plán vydán, nabylo účinnosti dne …………... Do územního plánu Horní Újezd lze nahlížet na těchto místech: • Obec Horní Újezd • Obecní úřad Všechovice, stavební úřad • MěÚ Hranice, úřad územního plánování Do dokladové části o pořizování územního plánu lze nahlížet: • Obec Horní Újezd. Elektronická podoba je pak dostupná na webových stránkách pořizovatele (níže) a na webových stránkách obce Horní Újezd.

Detail Aktuality

18.11.2019

Turnaj ve stolním tenisu

Turnaj ve stolním tenisu

Detail Aktuality