Navigace

Obsah

Informace o opravách a uzavírkách silnic v našem okolí

Typ: ostatní
Informace o opravách a uzavírkách silnic v našem okolí

Dobrý den všem, posílám další podrobnější informace o opravách silnic a případných uzavírkách a objízdných trasách, které jsou k přečtení ne webu Města Bystřice p.H., kam mně odkázal vedoucí odboru dopravně správního po mém dotazu po dnešní poradě na radnici, kde jsem se informace dozvěděl:

Oprava a uzavírka Býškovice

http://www.bystriceph.cz/vv-stanoveni-prechodne-upravy-provozu-v-obci-byskovice/d-8001/p1=55&ud=1

Oprava a uzavírka Blazice

http://www.bystriceph.cz/vv-stanoveni-prechodne-upravy-provozu-v-obci-blazice/d-8014/p1=55&ud=1

 

Oprava a uzavírka Chvalčov – Hostýnské vrchy

INFORMACE O POSTUPU PRACÍ A DOPRAVNÍCH OMEZENÍCH

 

na stavbě silnice II/437: Chvalčov – křižovatka s MK Rajnochovice

   

Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) jako investor stavby informuje veřejnost o postupu prací na rekonstrukci devítikilometrového úseku silnice II/437 z Chvalčova do Hostýnských vrchů v průběhu roku 2019. Tato rozsáhlá stavební akce za téměř 95 milionů korun, která začala na podzim 2017, bude letos dokončena. Stavební práce zde byly přerušeny přes zimní období a budou opět pokračovat podle klimatických podmínek pravděpodobně od začátku dubna 2019.

Zástupci ŘSZK a zhotovitele stavby ALPINE BAU CZ se na nedávné koordinační schůzce se zástupci provozovatelů sportovních a rekreačních areálů a také zástupci kompetentních silničních správních orgánů dohodli na postupu prací a dopravních omezeních v roce 2019:

Práce budou prováděny v souladu se smlouvou o dílo (po přerušení v loňské a letošní zimní sezoně) do 31. 8. 2019. Je třeba práce dokončit na dvou zbývajících úsecích o délce 1 189 a 2 460 metrů.

Silniční provoz bude do 30. června 2019 souběžně usměrňován na třech pracovních úsecích semaforem (dále SSZ).

Od 1. července do konce srpna bude SSZ použito již jen na jednom úseku. Na dalších 2 úsekách dlouhých max. 50 metrů, bude zřízeno pracovní místo, kde bude přednost v jízdě vozidel z jednoho nebo druhého směru stanovena pouze přechodným dopravním značením.

Tento režim je nezbytný pro včasné dokončení stavebních prací a dohodnutý počet dopravních omezení nelze vzhledem k rozsahu prací a termínu dokončení snížit. ŘSZK ve spolupráci se zhotovitelem vyrobí informační tabule, které budou umístěny v místě SSZ a které budou řidiče informovat o probíhající stavbě a druhu omezení.

Od září 2019 bude po dokončené rekonstrukci silnice uvedena do provozu bez omezení.

Budu se snažit přidat pak další, protože toho letos bude hodně a bude to opravdu asi složité, případně sledujte tuto úřední desku, jelikož budou další opravy- zatím jen stručně – od 03.06.2019 bude uzavřena zcela silnice od kruhového objezdu nad Bystřicí od Vítonic až ke křižovatce na Sovadinu,a to do půlky září, od půlky září pak bude pokračovat oprava od Kovony a bude zcela uzavřena tato cesta na Sovadinu-Blazice. Od 03.06.2019 by také měla být prováděna oprava hlavní cesty z Bystřice p.H. do Vítonic, kde bude několik semaforů a bude tu v těchto úsecích průjezdný jeden pruh. Zatím se neví, zda zde budou vpuštěny i nákladní automobily nad 7 či 12 tun, to bude upřesněno, jelikož je oprav více a byly by velké objížďky, měla by se totiž provádět i oprava z Bystřice na Loukov.

Tomáš Koryčánek


Vytvořeno: 30. 4. 2019
Poslední aktualizace: 30. 4. 2019 10:47
Autor: Místostarosta HÚ