Navigace

Obsah

Místní Agenda 21

Agenda 21

Místní Agenda 21 je poprvé zmíněna ve 28. kapitole akčního plánu Agenda 21, který je výsledkem konference Organizace spojených národů o životním prostředí a rozvoji (United Nations Conference on Environment and Development – UNCED) z července roku 1992 v brazilském Rio de Janeiru. Agenda 21 vyzývá místní autority a samosprávy po celém světě ke spolupráci se zájmovými skupinami na místní úrovni.

Místní agenda 21 je proces podporující zavádění principů udržitelného rozvoje do činnosti obce se zapojením veřejnosti. Důležitými principy udržitelného rozvoje jsou mimo jiné bezesporu střídmost a šetrnost, menší spotřeba zdrojů, ochrana a zlepšování životního prostředí a celkové zlepšení kvality života. Udržitelný rozvoj ale není jen o problémech životního prostředí, ale také o integraci ekonomických, sociálních a ekologických zájmů. Je třeba pochopit, že globální problémy mají souvislost s individuálními rozhodnutími na místní úrovni, tedy úrovní obcí, měst a mikroregionů. Proto místní zastupitelstva hrají v procesech místní Agendy 21 rozhodující roli, především pro jejich plánovací, řídící, výchovnou pozici a možnost iniciovat akce podporující udržitelný rozvoj. Přesto záleží na udržitelném chování každého z nás.

Každá obec je specifická, některé aktivity by však v žádné místní Agendě neměly chybět. Podívejme se, které to jsou.

 

Více informací: Agenda 21

 

Realizace místní Agendy v obci

Koordinátor místní agendy: Pavla Krbálková,
tel.: 774 152215, e-mail: pavla.krbalkova@seznam.cz


Téma 2009 pro mikroregion Záhoran

Obyvatelé mikroregionu Záhoran byli v 2. - 9. června 2009 během voleb do Evropského parlamentu zapojeni do ankety, při které hlasovali pro jedno z deseti témat. Byla tak odhalena klíčová témata nebo chcete-li problémy, které obyvatele devíti obcí mikroregionu trápí a která považují za důležité. První tři vítězná témata jsou uvedena v tabulce níže. Na závěr ankety byly předány věcné ceny 3 výhercům – hlasujícím, kteří uvedli své kontaktní údaje. V Záhoranu proběhlo předání cen 29. srpna během záhoranské olympiády v Provodovicích za hojné účasti veřejnosti. Akci zorganizovalo občanské sdružení Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, více na www.timur.cz

Počet zúčastněných osob: 85

3 vítězná témata (% celkem): 1. Nedostatečná infratsruktura (51%), 2. Odliv místních obyvatel do měst (19%), 3. Nabídka volnočasových aktivit pro mládež (9%)


Setkání se seniory

Dne 28.11.2009 proběhlo v obci Horní Újezd setkání se seniory, kde byla diskutována nejpalčivější témata týkající se rozvoje obce. Všichni přítomní se shodli na tom, že pro obec bude prvotní zlepšit nedostatečnou infrastrukturu. Zastupitelstvo obce tuto skutečnost bere na vědomí, a to zejména při podávání žádostí o dotace. V říjnu 2007 byla podána žádost o obnovu místních komunikací do Programu rozvoje venkova ČR, v roce 2010 pak bude podána žádost o dotaci do POV Olomouckého kraje.